Я, особа, що надає свої персональні данні на сайті www.nikishov.com.ua (Адвокат Нікішов Геннадій Іванович) або в документах, які з ним пов’язані (якщо такі є), погоджуюся на обробку моїх персональних даних, пов’язану з цим Договором, та посвідчую, що отримав(ла) повідомлення про включення моїх персональних даних до бази даних.
Обробка персональних даних здійснюється з метою здійснення господарських відносин відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Закону України «Про виконавче провадження», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
До категорій персональних даних, що обробляються, відносяться: паспортні дані; дата та місце народження; місце проживання; індивідуальний податковий номер; інформація про банківські рахунки; громадянство; засоби зв’язку.
Відповідно до ст. 8 ЗУ «Про захист персональних даних» суб’єкт персональних даних має право:
1) знати про місце знаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника цієї бази або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у відповідній базі персональних даних;
3) на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;
4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;
5) пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;
6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
8) звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.
Цей Договір, підписаний Сторонами, одночасно є повідомленням суб’єкта персональних даних про включення його персональних даних до бази даних.