Контрольована закупка

Я вже писав про контрольовану закупку, але необхідність повернутись до цієї теми виникла в зв’язку з набранням чинності Кримінальним процесуальним кодексом України, що містить багато новацій. Але саме цій темі слід приділити увагу, так як з великої кількості контрольованих закупок, що проводились раніше, лише незначна їх кількість відповідала вимогам закону. І я не думаю, що ситуація найближчим часом виправиться.


     Кримінальний процесуальний кодекс України містить нове для законодавства нашої країни поняття – негласні слідчі (розшукові) дії, до яких законодавець відніс і контрольовану закупку, яка є однією з форм контролю за вчиненням злочину.
     Отже, з’ясуємо умови законності проведення контрольованої закупки.
Як і будь-яка інша слідча дія, крім огляду місця події, контрольована закупка може бути здійснена лише під час досудового розслідування, яке розпочинається з моменту внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
    Відповідно до частини 1 статті 271 Кримінального процесуального кодексу України контроль за вчиненням злочину може здійснюватися у випадках наявності достатніх підстав вважати, що готується вчинення або вчиняється тяжкий чи особливо тяжкий злочин. Частиною 2 статті 246 цього Кодексу також прямо передбачено, що контрольована закупівля проводиться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів. Отже, закон забороняє проведення такої негласної слідчої (розшукової) дії з метою отримання відомостей про злочин невеликої або середньої тяжкості.
    Проводити контрольовану закупку має право слідчий, який здійснює досудове розслідування злочину, або за його дорученням – уповноважені оперативні підрозділи органів внутрішніх справ, органів безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органів Державної пенітенціарної служби України, органів Державної прикордонної служби України, органів Державної митної служби України. Однак, рішення про проведення контрольованої закупки має право прийняти виключно прокурор.
     Отже, контрольована закупка є законною за умов:
1) здійснення її в рамках кримінального провадження щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину;
2) проведення її особою, якій надане таке право;
3) прийняття рішення про її проведення прокурором.
     Про результати контрольованої закупки складається протокол, до якого додаються речі і документи, отримані під час проведення цієї негласної слідчої (розшукової) дії. Якщо контрольована закупка закінчується відкритим фіксуванням, про це складається протокол у присутності такої особи.
     Слід звернути увагу, що під час підготовки та проведення заходів з контролю за вчиненням злочину забороняється провокувати (підбурювати) особу на вчинення цього злочину з метою його подальшого викриття, допомагаючи особі вчинити злочин, який вона би не вчинила, як би слідчий цьому не сприяв, або з цією самою метою впливати на її поведінку насильством, погрозами, шантажем. Здобуті в такий спосіб речі і документи не можуть бути використані у кримінальному провадженні.

Теґи: , , , , , ,  

Залишити коментар

Подтвердите, что Вы не бот — выберите самый большой кружок: