Недостовірність доказів

Кримінальним процесуальним кодексом України передбачено, що оцінка доказів здійснюється з точки зору належності, допустимості та достовірності. В соціальних мережах натрапляю на думки колег щодо того, чи є необхідність до судових дебатів звертати увагу суду на недостовірність чи недопустимість доказу. Вважаю, що шаблона поведінки тут існувати не може і все залежить від обставин конкретної справи. Тому є ситуації, коли на недопустимість чи недостовірність доказу, особливо це стосується документів та висновків експертів, варто звертати увагу суду або безпосередньо після дослідження доказу, або після дослідження всіх доказів перед переходом до судових дебатів. І робити це краще шляхом підготовки письмової заяви чи клопотання, які після оголошення долучати до матеріалів провадження. Звичайно, для цього необхідно детально вивчити та проаналізувати матеріали кримінального провадження. Хоча, знову ж таки, є думка поважних колег, що і це для успішного захисту не є обов’язковим.

Нижче наводжу приклад заяви щодо недостовірності доказу:

Статтею 84 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до статті 94 Кримінального процесуального кодексу України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів – з точки зору достатності та взаємозв’язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Одним з процесуальних джерел доказів в даному кримінальному провадженні є висновок експерта № 1111 від 11.11.2017 року.

Фактичні дані, джерелом яких є вказаний висновок, не є достовірними з наведених нижче причин.

Експертиза призначена постановою слідчого від 11.11.2017 року. В пункті 3 резолютивної частини вказаної постанови зазначено:

«Надати в розпорядження експертів  шістдесят сім фрагментів металу, які були виявлені та вилучені 11.11.2017 року з автомобіля ХХХ д.н.з ВАХХХХАО в м. К. під час огляду місця події та 11.11.2017 року під час огляду предмету упаковані у шість пакетів.»  

У висновку експерта зазначено, що на експертизу надано шістдесят сім фрагментів металу, які були виявлені та вилучені 11.11.2017 року з автомобіля ХХХ д.н.з ВАХХХХАО в м. К. під час огляду місця події та 11.11.2017 року під час огляду предмету, упаковані у шість пакетів. Також у висновку експерта міститься фото вказаних шести пакетів: білого кольору полімерних з написами. В дослідницькій частині висновку експерт також зазначає про шість полімерних пакетів.

В протоколі огляду предмету від 11.11.2017 року, що складений слідчим Х. відсутні відомості про пакування будь-яких предметів, як під час проведення огляду, так і після його закінчення. Предмети, що оглядались слідчим, в протоколі описані поверхово, що не дає змоги їх достовірно ідентифікувати. До протоколу додані фото, на яких видно три полімерних пакети синього кольору. Також, одразу після вказаного протоколу та фотографій, в матеріалах кримінального провадження на аркуші справи 175 є рапорт слідчого Х. на ім’я начальника ГУНП в Х. області з проханням прийняти на зберігання до камери речових доказів автомобіль марки ХХХ д/н ВАХХХХАО  та три полімерних пакети синього кольору. В матеріалах кримінального провадження відсутні будь-які інші протоколи огляду предметів від 11.11.2017 року.

Викладене свідчить про відсутність в матеріалах кримінального провадження достовірних відомостей про походження предметів, що надані експерту для дослідження. Є всі підстави вважати, що ці предмети не мають жодного відношення до вказаного кримінального провадження. За таких обставин не є достовірними і проведені експертом дослідження та висновки, до яких він прийшов в результаті їх проведення.

Прошу суд не враховувати висновок експерта № 1111 від 11.11.2017 року при ухваленні вироку з причини недостовірності фактичних даних, джерелом яких він є.

Адвокат Кропивницький Адвокат в Кропивницькому Адвокат Кіровоград Адвокат в Кіровограді

Адвокат в Кіровоградській області Адвокат в Кировоградской области

Адвокат Кропивницкий Адвокат в Кропивницком Адвокат Кировоград Адвокат в Кировограде

Теґи: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  

Залишити коментар

Подтвердите, что Вы не бот — выберите самый большой кружок: