Проведення документальних перевірок Державною податковою службою України

Як вже зазначалось в попередній статті документальні перевірки можуть бути плановими або позаплановими.


   Планова перевірка передбачається у плані-графіку проведення планових документальних перевірок. Про проведення такої перевірки керівником органу державної податкової служби приймається рішення, яке оформлюється наказом.
    Право на проведення планової перевірки платника податків у податкової служби виникає лише за умови вручення йому під розписку не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки або надіслання рекомендованим листом з повідомленням про вручення копії наказу про проведення документальної планової перевірки та письмового повідомлення із зазначенням дати початку проведення такої перевірки.
    Документальна позапланова перевірка проводиться виключно за наявності обставин, що визначені статтею 78 Податкового кодексу України. Наведений в ній перелік є вичерпним і не підлягає розширеному тлумаченню.
    Як і у випадку з плановою перевіркою, про проведення позапланової керівник органу державної податкової служби приймає рішення, яке оформлюється наказом. Копія даного наказу вручається платнику податків під розписку до початку перевірки і лише в цьому випадку у податкової виникає право на її проведення.
   Посадові особи органу державної податкової служби мають право приступити до проведення документальної виїзної перевірки, як планової так і позапланової, лише за умови пред’явлення або надіслання таких документів:
направлення на проведення такої перевірки, в якому зазначаються дата видачі, найменування органу державної податкової служби, реквізити наказу про проведення відповідної перевірки, найменування та реквізити суб’єкта (об’єкта), перевірка якого проводиться (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – платника податку, який перевіряється), мета, вид (планова або позапланова), підстави, дата початку та тривалість перевірки, посада та прізвище посадової (службової) особи, яка проводитиме перевірку. Направлення на перевірку у такому випадку є дійсним за наявності підпису керівника органу державної податкової служби або його заступника, що скріплений печаткою органу державної податкової служби;
копії наказу про проведення перевірки;
службового посвідчення осіб, які зазначені в направленні на проведення перевірки.
   Непред’явлення або ненадіслання платнику податків (його посадовим (службовим) особам або його уповноваженому представнику, або особам, які фактично проводять розрахункові операції) цих документів або пред’явлення зазначених документів, що оформлені з порушенням вимог є підставою для недопущення посадових (службових) осіб органу державної податкової служби до проведення документальної виїзної або фактичної перевірки.
   При пред’явленні направлення платнику податків та/або посадовим (службовим) особам платника податків (його представникам або особам, які фактично проводять розрахункові операції) такі особи розписуються у направленні із зазначенням свого прізвища, імені, по батькові, посади, дати і часу ознайомлення.
   Слід більш конкретно розглянути недопущення податківців до проведення перевірки. Якщо ви твердо впевнені, що маєте всі підстави не допустити їх до перевірки, то не просто виставляйте їх за двері, а вимагайте складання акта, передбаченого пунктом 81.2. статті 81 Податкового кодексу України. В даному акті слід чітко і конкретно вказати з яких підстав ви не допускаєте працівників податкової до перевірки: які документи вам не пред’явлені, які оформлені не відповідним чином і тому подібне. Це необхідно в першу чергу для доведення вашої правоти.

Теґи: , , ,  

Залишити коментар

Подтвердите, что Вы не бот — выберите самый большой кружок: